Offentliga Rummet logotyp
Publicerad: 18 maj 2018

Utställare 2018

Deltagare och utställare möts under Offentliga Rummet i en kreativ och inspirerande miljö. Följande utställare kommer finnas på plats.

CGI Sverige AB

Som Sveriges största IT-tjänsteföretag driver vi digitaliseringen av Sverige tillsammans med andra viktiga aktörer. Framtiden skapas inte av en aktör, utan i ett ekosystem med kompetens och nyfikenhet från offentlig sektor, näringsliv, akademin och medborgaren. Vi ser fram emot att träffas på offentliga rummet – en mötesplats där vi kan lära och inspireras av varandra för att gemensamt skapa förutsättningarna för Sveriges framtid.

CGI är en global leverantör av tjänster inom IT och affärsprocesser som levererar med hög kvalitet inom business consulting, systemintegration och outsourcing.

www.cgi.se

CGI

daniasoftware

Dynamictemplate är en lösning för mallar i Microsoft Office och används av mer än 150 000 anställda inom den offentliga sektorn. Lösningen integreras med ett brett utbud av ECM- och ärendehanteringslösningar och Mina Meddelanden.

http://www.daniasoftware.com

Daniasoftware

Digital Fox

Digital Fox levererar kundanpassade IT-lösningar och verksamhetssystem till offentlig sektor. Vår plattform DF RESPONS är ett kraftfullt webbaserat system med fokus på att effektivisera, förbättra och kvalitetssäkra arbetsprocesser.

www.digitalfox.se

Digitalist Sweden

Global digital byrå inom innovation och kundupplevelser. Vårt starka nordiska design- och teknikarv präglar våra processer när vi hjälper företag och myndigheter att innovera och genomföra sina strategier för digital omvandling. Vi använder oss av Design Sprintar, Öppen Källkod och Agil Utveckling. Kom till oss så får du veta hur vi bla. hjälper Skatteverket, Arbetsförmedlingen och Socialstyrelsen att möta morgondagens förväntningar. Vill du bara skriva upp dig på våra kostnadsfria expertseminarier under året, så går det bra det med. Välkommen till oss!

www.digitalist.se

utställare_digitalist

E-legitimationsnämnden

E-legitimationsnämnden stödjer och samordnar säker e-legitimering och e-underskrift i samhällets digitala tjänster. Vi granskar även e-legitimationer för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. I monter 38 visar vi vår nya webbplats; E-legitimation för privatpersoner. Se oss också på seminariet om eIDAS 25 maj 09.45

http://www.elegnamnden.se

Vinnova

ETU AB

Information kommer snart.

www.etu.se

utställare_etu

EVRY Sweden AB

Tillsammans skapar vi framtidens samhälle
Hur skapar vi en enklare vardag för medborgarna, en högre kvalitet och effektivitet i verksamheterna och en öppen förvaltning som stödjer innovation och delaktighet? Vi på EVRY är djupt engagerade i hur vi med hjälp av smarta, digitala lösningar och en tydlig vision bygger ett hållbart samhälle. Välkommen att prata med oss på Offentliga Rummet!

www.evry.com

utställare_evry

Findwise

Hitta, analysera och agera : Findwise skapar affärsvärde hos organisationer där information prioriteras genom att leverera affärskritiska lösningar och sökapplikationer. Kort sagt hjälper vi företag att hitta, analysera och agera på information. Efter nästan 15 år av konsulttjänster, forskning och utveckling kan vi med stolthet säga att vi är globala experter inom Enterprise Search och Sökdriven Analys med erfarenhet från mer än 450 kunder och över 1700 framgångsrikt skräddarsydda projekt. Oavsett bransch eller avdelning kan du förlita dig på våra affärskritiska lösningar som omvandlar information till värdefull kunskap.

www.findwise.se

Findwise Offentliga Rummet 2018

Formpipe Software AB

Formpipe är en ledande leverantör av programvara för informationshantering. Med funktioner för e-arkiv, diarieföring, dokument- och ärendehantering, digital möteshantering samt hantering av datakvalitet tillgodoser vi behov från kommuner, landsting och myndigheter. Med över 400 kunder inom offentlig sektor har vi under åren fått möjlighet att hjälpa till att digitalisera informationshanteringen i offentlig förvaltning.

www.formpipe.se

utställare_formpipe

Göteborgs stad

Göteborgs Stad genomgår just nu en historisk transformation, med stora satsningar inom infrastruktur och digitalisering. Staden är redan en destinations- och evenemangsstad av världsklass och tar allt mer plats som en hållbar smart stad, öppen för världen.

http://goteborg.se/

utställare_gbgstad

Hack for Sweden

Hack for Sweden - Government agencies taking the lead on Innovation! Hack for Sweden is an initiative to raise awareness and demonstrate the value of government agencies open data. It is a community consisting of over 30 government agencies and organizations who want to create sustainable impact with the tool of open data.

www.hackforsweden.se

utställare_hackforsweden

Knowit Business Consulting AB

Knowit är ett konsultbolag som skapar unika kundvärden genom att erbjuda digitala och gränsöverskridande lösningar från tre affärsområden: Experience, Insight och Solutions.

www.knowit.se

utställare_knowit

Kommunförbundet Västernorrland

Platsens attraktivitet är en allt viktigare faktor för att attrahera boende och företag. Välkommen hit är en digital tjänst som lanseras under våren 2018, där inflyttare får tillgång till ett digitalt verktyg för som underlättar valet av plats där man vill bo! Tjänsten är framtagen i projektet eSamverkan, där nio kommuner i mellersta Sverige ingår.

www.esamverkan.nu

utställare_e-sam

Kundo

Kundo tillhandahåller smarta, digitala verktyg för bättre kundservice. Vi värderar kundservice högt och hjälper er att samla all kunddialog på ett ställe. Läs mer om vad vår kunder tycker på Kundo.se

www.kundo.se

utställare_kundo

Lexplore

Få koll på alla elevers läsförmåga med digital teknik och spara på lärarnas tid! Välkomna till Lexplores monter! Med digital screening-teknik som bygger på artificiell intelligens och forskning från Karolinska institutet upptäcker skolan snabbt vilka som har läs- och skrivsvårigheter. Läraren får också information om alla elevers läsnivå och kan göra anpassningar efter det. Screeningarna tar endast några minuter. Effekten av olika lästräningsinsatser mäts över tid genom att nya screeningar görs med regelbundna mellanrum. I vår monter kan ni prova att bli screenad, precis som eleverna, och se hur resultatet analyseras och presenteras på ett attraktivt och överskådligt sätt - för kommunen, skolan, klassen och eleven. Digitalisering i skolans tjänst när den verkligen förbättrar och förändrar!

www.lexplore.se

Lexplore_logo

MetaSolutions AB

MetaSolutions levererar lösningar för hållbar informationshantering. Som ett företag i teknikens framkant är våra produkter och lösningar baserade på webbarkitektur och utformade för att uppfylla internationella standarder.

www.metasolutions.se

utstallare_metasol

MobilityGuard AB

I 15 år har MobilityGuard levererat en autentiserings- och signeringsplattform för hög säkerhet och enkel åtkomst till tjänster inom offentlig sektor. Behörighet styrs med BankID och andra tvåfaktorslösningar, med bekväm Single Sign-On för medborgare och anställda och med låg en kostnad för underhåll.

www.mobilityguard.com

utställare_mobilityguard

Nordic Peak

Nordic Peak är ett företag med spetskompetens inom öppen källkod och utveckling av storskaliga e-tjänster som exempelvis e-tjänsteplattformen Open ePlatform. Flera av våra e-tjänster har genom åren både varit vinnare och finalister i Guldlänken.

www.nordicpeak.com

utställare_nordicpeak

R7e-arkiv

R7e-arkiv - 11 landsting/regioner i samarbete: • Kostnadseffektivt • Möjlighet till snabb gemensam vidareutveckling • Information från Vårdsystem, Ekonomisystem, Personalsystem samt Diarium/Ärendehanterings- system.

www.r7earkiv.se

utställare_r7e-arkiv

S-GROUP Solutions AB

S-GROUP Solutions AB är ett företag specialiserat på att skapa moderna, effektiva IT-stöd för offentliga verksamheter. Våra kunder är kommuner och myndigheter i Sverige och norra Europa.

www.sgroup-solutions.se

utställare_s-group

SiteVision

SiteVision är för åttonde året i rad Sveriges mest omtyckta plattform för webbpublicering enligt Web Service Award. Vi levererar SiteVision till över 55% av landets kommuner samt myndigheter som bl.a. Arbetsförmedlingen, CSN och Skatteverket.

www.facebook.com/SiteVision

www.sitevision.se

SiteVision-logo

Språkkonsulterna prodicta AB

Undvik floskler på jobbet! I floskelkiosken får du veta hur du skriver tydliga och effektiva texter. Passa också på att fråga våra språkexperter om hur din organisation kan göra språket begripligt. Läs mer på:

www.sprakkonsulterna.se

utställare_sprakkonsulterna

Swedish e-norm Software AB

eNorm är det första moderna it-systemet för förvaltning av central information. eNorm ger full kontroll av bland annat koder, verksamhetsprocesser, känsliga uppgifter, olika it-system, arkivredovisning och dataskyddsregister.

www.e-norm.se

utställare_e-norm

Tempus Information Systems AB

Tempus- tid för omsorg, pedagogik och utbildning! Tempus digitaliserar förskolans rutiner kring scheman och närvaro och ger er oanade möjligheter till resursplanering och uppföljning.

www.tempusinfo.se

utställare_tempus

Västkom

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

Ett av Västkoms huvudområden är eSamhället och Digitalisering.

http://vastkom.se/

utställare_vastkom

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen ansvarar för hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling och kollektivtrafik i Västra Götaland.

www.vgregion.se/


utställare_vgrHjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!