Offentliga Rummet logotyp
Publicerad: 29 mars 2017

Seminarier Offentliga Rummet 2017

Seminarierna är indelade i sju temaspår som löper parallellt under konferensen, genom sju seminariepass. Du behöver inte anmäla deltagande till seminarierna i förväg. Vi uppdaterar programmet löpande.

Onsdag 31 maj 11.00 - 11.45

A1. Så får vi en effektiv styrning av digitaliseringen i offentlig sektor

Hans-Eric Holmqvist har i uppdrag av regeringen att lämna förslag kring effektiv styrning av nationella digitala tjänster samt hur ansvaret för digitaliseringen i offentlig sektor kan samlas till en myndighet.

Medverkande: Hans-Eric Holmqvist, utredare Regeringskansliet


B1. LEDA för smartare välfärd, del 1

Välkommen till Mittköping - en fiktiv kommun där hinder undanröjs och förutsättningar för digital utveckling och förändring skapas. Under seminariet får du både en inblick i LEDA-programmets arbete och Mittköpings bästa tips för att få fart på er digitala förändringsresa.

Medverkande: Joakim Jardenberg, SKL


C1. Idéslussar i offentlig verksamhet

Hur kan ni i er kommun, landsting, region eller statliga myndighet/bolag stimulera medarbetarnas idéer?

Medverkande: Eva-Marie Blusi Tyberg, Sundsvalls kommun, Klas Danerlöv, SKL, Jonny Ivarsson Paulsson, Vinnova samt Gabriel Pousette och Jessica Svärdell, Linköpings kommun.


E1. Ny handlingsplan för gemensamma förutsättningar för digital utveckling

Digital samverkan, effektiva lösningar och ett sammanhängande bemötande i olika livshändelser kräver att olika system kan kommunicera med varandra på ett enhetligt och säkert sätt.

Medverkande: Anna Gillquist och Sara Meunier, SKL


FI. Digital delaktighet, en demokratisk rättighet

Ta del av en färsk undersölkning om den digitala kompetensen på folkbiblioteken. SKL och Digidelnätverket har samarbetat kring en enkätudersökning och djupintervjuer under våren 2017. Vi lyfter fram bra exempel, pekar på möjligheter och utmaningar för att få fler digitalt delaktiga.

Medverkande: Anders Nordh, SKL och Jennie Olofsson, Länsbiblioteket Västernorrland

Onsdag 31 maj 11.55 -11.40

A2. AI är här! Vilka är möjligheterna för välfärden

Artificiell Intelligens (AI) har möjliggjort nya tillämpningar som under de senaste åren påverkat flera branscher i grunden. Göran Lindsjö, rådgivare till Regeringskansliet och med lång internationell erfarenhet inom området, guidar oss kring vad AI är och hur det kan utveckla svensk välfärd.

Medverkande: Göran Lindsjö, regeringskansliet


B2. LEDA för smartare välfärd, fortsättning

Välkommen till Mittköping - en fiktiv kommun där hinder undanröjs och förutsättningar för digital utveckling och förändring skapas. Under seminariet får du både en inblick i LEDA-programmets arbete och Mittköpings bästa tips för att få fart på er digitala förändringsresa.

Medverkande: Joakim Jardenberg, SKL


C2. Modigast i Sverige! Vem vinner Guldlänken?

Guldlänken fokuserar i år mod i offentlig verksamhetsutveckling. Efter en prövning i flera steg kommer juryn att utse tre finalister som du får möta under detta seminarium. Vinnaren utses senare samma dag.

Medverkande: Anders Larsson, Projektledare för Guldlänken, tillsammans med företrädare för finalisterna.


D2. Dela Digitalt – En naturlig plats för samverkan i offentlig sektor

På sajten Dela digitalt kan du som jobbar inom offentlig sektor dela insatser, metoder och verktyg och delta i gemensamma utvecklingsinsatser. Sajten har på mindre än ett halvår nått över 2100 användare.

Medverkande: Johan Kjernald och Anna Pegelow, SKL


E2. Serverat – enklare restaurangföretagande, effektivare handläggning

Genom nationellt ensade tolkningar av lagar och förordningar utvecklar Serverat livshändelsen Starta och driva restaurang. Företagaren får ett världsunikt stöd genom verksamt.se och kommunen.

Medverkande: Kenneth Zetterberg, SKL


F2. Digital delaktighet för alla, del 1

Inspireras av olika exempel på hur man kan arbeta med digital delaktighet för olika målgrupper! Ca 11.45 blir det 5-10 minuters promenad till Kulturmagasinet i Sundsvall där du får ta del av olika sätt att arbeta med delaktighetsfrågor, lokalt, regionalt och nationellt.

Medverkande: Ulf Johansson, Sundsvalls kommun, Kulturmagasinet, med flera

Onsdag 31 maj 14.00 -14.45

A3. Tillitsbaserad styrning av offentlig sektor

Ska offentlig verksamhet styras genom detaljreglering eller ska styrningen mer baseras på tillit på medarbetarnas kompetens? Det senare menar regeringen i sina direktiv till Tillitsdelegationen som just nu är mitt i arbetet på vägen mot en slutrapportering i juni 2018.

Medverkande: Laura Hartman, Tillitsdelegationens ordförande och docent i nationalekonomi


B3. Användarna kräver smartare och snabbare organisationer

UR delar med sig av sin förändringsresa där företaget utnyttjat den kollektiva kompetensen i företaget för att prototypa och landsätta en ny organisation. Vilka metoder har använts och vad ställs det för krav på ledarskapet är några av frågorna som kommer att beröras.

Medverkande: Zoran Matic, Innovationsledare på UR


C3. Digitala utmaningar för utbildningssektorn

Med utgångspunkt i vad vi ser idag inom tillämpad forskning och utveckling blickar vi framåt. Seminariet syftar till att beskriva vilka utmaningar och vilken riktning utbildning, samhälle och teknologi färdas åt, och vilka konsekvenser får detta för skolan.

Medverkande: Carl Heath, Head of ICT Learning, RISE


D3. Sätta hjulen i rullning … men var finns rälsen?

Hur en kommun utmanade en central myndighet att börja digitaliseringsarbete. Ett exempel inom samhällsbyggnadsområdet. Vi är många runt om i det offentliga Sverige som nu faktiskt hittar nya vägar för att möta utmaningar inom olika sektorer med hjälp av digitaliseringen.

Medverkande: Petronella Enström och Åsa Jadelius, Sundsvalls kommun


E3. Vägledningen för e-legitimering och e-underskrifter

Möjligheten till säkra e-legitimationer för alla är en central fråga för att lyckas med digitaliseringen. Seminariet behandlar eSams nya juridiska vägledning för e-legitimering och e-underskrifter.

Medverkande: Johan Bålman, jurist, eSams kansli, i samarbete med representant för E-legitimationsnämnden


F3. Digital delaktighet för alla, fortsättning

Inspireras av olika exempel på hur man kan arbeta med digital delaktighet för olika målgrupper! Ca 11.45 blir det 5-10 minuters promenad till Kulturmagasinet i Sundsvall där du får ta del av olika sätt att arbeta med delaktighetsfrågor, lokalt, regionalt och nationellt.

Medverkande: Ulf Johansson, Sundsvalls kommun, Kulturmagasinet, med flera


G3. Regeringens digitaliseringspolitik – ledarskap, strategi och råd

Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Förutsättningar måste finnas för att människor, företag och organisationer ska vilja och kunna ta del av digitaliseringen och de fördelar den för med sig.

Medverkande: Alf Karlsson, Statssekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson

Onsdag 31 maj 14.55 -15.40

A4. Från splittrad IT-miljö till driv i digitaliseringen

Catrin Ditz arbetar som CIO i Uppsala kommun och har fått utmärkelsen årets offentliga chef för sitt arbete med att skapa en organisation som är redo att ta sig an digitaliseringens möjligheter.

Medverkande: Catrin DItz, CIO Uppsala kommun


B4. Kommunikation på liv och död i ett snabbt förändrat medielandskap

Offentlig sektor i Sverige stå inför stora förändringar och ett omfattande omställningsarbete. I förändring sätts den kommunikativa förmågan och den kommunikativa strukturen på prov. Ett i grunden förändrat medielandskap skakar om det offentliga Sverige.

Medverkande: Lars-Erik Marklund, kommunikationsdirektör vid Landstinget Västernorrland


C4. Radikal förändring - framtidens skola

Hur kan skolan förändras så att målen uppfylls inom ekonomiska ramar, men ändå nå varje elev på individualiserade sätt? Hur kan skolan utvecklas i en digital värld mot något annat än det vi idag kanske tänker om begreppet skola?

Medverkande: Peyman Vahedi, Ådalsskolan, Kramfors kommun


D4. Hjulen rullar… men rälsen måste byggas

Detta är en fortsättning på pass D3 som visades att kommuner sätter hjulen i rullning genom innovation men rälsen måste byggas av staten så hjulen får en riktning. Välkommen att diskutera vad som behövs för att få ihop rälsen.

Medverkande: Maria Rydqvist, Boverket, Elisabeth Argus, Smart Built Environment/BonaCordi AB och Malin Klintborg, Lantmäteriet


E4. Hur vi löser bredbandsutbyggnaden i glesbygd?

För att lyckas så krävs att privat, ideell och offentlig sektor samarbetar samt alternativa tekniska lösningar. Vi beskriver möjligheterna som modern radioteknik ger, beskriver hur detta kan utveckla landsbygden och visar på ett riktigt exempel ur verkligheten.

Medverkande: Sören Oscarsson, Leader 3sam 2.0, Ragunda-Strömsund och Robert Sjöholm, Bluecom


F4. Ta steget in i rörlig media!

Lyssna till Kungälv kommuns och Malmö stads tankar kring rörlig media. Vilka är utmaningarna när man riggar sin organisation för rörlig media i offentlig sektor?

Medverkande: Mikael Hellman Ansvarig för visuell kommunikation på Malmö Stad och Susanne Junkala Kommunikationschef Kungälvs kommun


G4. H@ck for Health - tillsammans skapar vi förändring!

Vad händer när man sätter ihop it-studenter, kognitionsvetare, patienter, medarbetare och andra för att klura på nya lösningar?

Medverkande: Anette Falkenroth, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Karin Bergström, Programansvarig H@ck for Health, Mikael Bredow, Teknikansvarig H@ck for Health

Torsdag 1 juni 09.45 -10.30

B5. Mätning som verksamhetshot

"För rätt länge sedan lärde sig fysikerna att HUR man mäter stark påverkar VAD man mäter. Det är hög tid att vi andra också lär oss det.” Ett citat från en relativt ny studie. Klart är att olika former av utvärderingar och mätningar ökar inom offentlig verksamhet.

Medverkande: Anders Ekholm, Institutet för framtidsstudier, i samtal med moderatorn Anders Larsson


C5. Radikal förändring, ekonomiskt bistånd

Arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs kommun har uppmärksammats stort för sitt arbete med att digitalisera ansökningsförfarandet av det ekonomiska biståndet.

Medverkande: Cecilia Lejon, förvaltningschef på arbetsmarknadsförvaltningen och Eleonor Schlyter, enhetschef för stödprocess myndighet i Trelleborgs kommun


D5. Vilka informationstillgångar finns inom det offentliga?

Offentlig sektor behöver reformera sitt sätt att hantera och utbyta information digitalt. Det är en förutsättning för att kunna förenkla för privatpersoner, företag och myndigheter.

Medverkande: Mikael Österlund, IT-arkitekt, eSams kansli


E5. Interoperabilitet i praktiken, del 1

Lyssna på erfarenheter från One Single Sky - ett projekt som lyckades med att skapa gemensamma tjänster och få informationen att flöda mellan 26 olika ledningssystem på bara fyra månader. Bidra med dina erfarenheter!

Medverkande: Peder Blomqvist, Luftfartverket, Informationsstrateg och expert inom internationell forskning, Darja Isaksson, visionär, inspiratör och strateg


F5. Att stärka den digitala kompetensen hos medarbetarna

Efter att ha arbetat med både digital tillgång som infrastruktur under en lång period är Stockholms stad redo för nästa steg. Därför ville man undersöka möjligheterna att stärka den digitala kompetensen hos medarbetarna.Föredraget fokuserar på digital kompetens, varför det är en viktig fråga och hur man kan göra för att stärka den.

Medverkande: Örjan Scheller, Stockholm Stad och Olof Junesjö, Governo


Torsdag 1 juni 11.00 -11.45

A6. Översiktskarta över samverkande initiativ

De 20 myndigheter och SKL som ingår i eSam har ett behov av få överblick över vilka initiativ som pågår i samverkan eller som borde ske i samverkan hos medlemmarna. Därför har en översiktskarta över pågående samverkansprojekt tagits fram som en grund för att prioritera gemensamma initiativ.

Medverkande: Mikael Österlund, IT-arkitekt, eSams kansli


B6. Mätning som leder utvecklingen framåt

Tre offentliga aktörer med erfarenhet av uppföljning av digital utveckling kommer tillsammans bena i hur vi mäter på ett sätt som skapar störst nytta och möjligheter.

Medverkande: Emma Bohman, Transportstyrelsen, Ulrica Häll, Ekonomistyrningsverket, Per-Erik Nyström, Sveriges Kommuner och Landsting


D6. Hur kan vi inom det offentliga utbyta information utan avgifter?

Ekonomistyrningsverket presenterar en färsk rapport om avgiftsfritt utbyte av grunddata från statliga myndigheter till kommuner och landsting. Bolagsverket berättar om hur kommuner och landsting kan hämta information om företag och föreningar.

Medverkande: Mary Norell, Bolagsverket och Ellen Rova, Ekonomistyrningsverket


E6. Interoperabilitet i praktiken, del 2

Lyssna på erfarenheter från One Single Sky - ett projekt som lyckades med att skapa gemensamma tjänster och få informationen att flöda mellan 26 olika ledningssystem på bara fyra månader. Bidra sedan med dina erfarenheter!

Medverkande: Peder Blomqvist, Luftfartverket, Informationsstrateg och expert inom internationell forskning, Darja Isaksson, visionär, inspiratör och strateg


F6. Vansbromodellen för integration – nu med digitalt stöd

Vansbromodellen för integration har blivit allt mer känd. Med hjälp av en stark integrationsenhet har insatser koordinerats inom en mängd områden.

Medverkande: Alireza Akhondi, Integrationschef, Vansbro kommun och Ernest Radal, Mobilearn


G6. IoT för välfärd. Vad är möjligt och hur får vi andra att följa efter?

Internet of Things, uppkopplade smarta saker kan få stor betydelse för att förbättra vår välfärd. En utmaning är inte bara att börja använda denna nya teknik på ett klokt sätt utan också att få flera att börja använda det som fungerar bra.

Medverkande: Torbjörn Fängström, IoT Sverige

Torsdag 1 juni 12.45 -13.30

B7. Kan man mäta den samhällsekonomiska betydelsen av digitalisering?

RISE Acreo har på uppdrag av olika aktörer genom åren genomfört flera studier av den samhällsekonomiska betydelsen av bredband och e-tjänster och ger här exempel på hur dessa analyser kan genomföras.

Medverkande: Håkan Cavenius och Marco Forzati, RISE Acreo


C7. Innovationsguiden - användardriven innovation i offentlig sektor

SKL:s Innovationsguiden är ett metodstöd och lärandeprojekt som hjälper kommuner, landsting och regioner att på egen hand arbeta med tjänstedesign och användardriven innovation.

Medverkande: Sara Tunheden, SKL


D7. Hög tid för mer öppna data

Riksarkivet har i uppdrag att främja arbetet med att tillgängliggöra information för vidareutnyttjande och öppna data från statliga myndigheter. SKL har ett kongressuppdrag att främja fler kommuner, landsting och regioner att publicera mer öppna data.

Medverkande: Sanja Halling, Riksarkivet och Anders Nordh, Sveriges Kommuner och Landsting


E7. Gemensam utveckling av boknings- och bidragslösning

Tillsammans med 200 av landets kommuner upphandlar SKL en gemensam boknings- och bidragslösning. Under seminariet berättar projektledarna om lärdomar och erfarenheter av att arbeta med crowdfunding för att lyfta samverkansinitiativ till gemensam utveckling med mer än 200 kommuner.

Medverkande: Daniel Antonsson och Pia Witting, SKL, Tomas Forsberg, CIO Umeå kommun

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!