Publicerad: 30 maj 2017

Politikens roll i den digitala transformationen

Som beslutsfattare spelar politiker på olika nivåer en stor roll för offentlig sektors möjligheter att öka takten i digitaliseringen. Under Offentliga Rummet får vi möta två personer som båda kan ge en inblick i vad som krävs av politiken och hur de arbetar med att ge förutsättningar för verksamheterna i kommun, landsting och region.

Martin Andreasson

Martin Andreasson

Martin Andreasson

Martin Andreasson är regionråd i Västra Götalandsregionen, vice ordförande i styrelsen för Inera AB och en av Sveriges ledamöter i EU:s regionkommittéutskott SEDEC, som ansvarar för bland annat sysselsättning, innovation och forskning. Han beskriver sin syn på den digitala transformationen samhället befinner sig i och de möjligheter den för med sig för kommuner, landsting och regioner. Martin kommer att prata den 31 maj kl. 16.40.

Alf Karlsson

Statssekreterare Alf Karlsson

Statssekreterare Alf Karlsson. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Alf Karlsson är statssekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson. Alf Karlsson ger oss en inblick i regeringens digitaliseringspolitik och dess betydelse för hållbar tillväxt, sysselsättning och ett socialt sammanhållet samhälle. Alf kommer att prata den 31 maj kl. 16.55.

Guldlänken

Martin Andreasson och Alf Karlsson delar också ut utmärkelsen Guldlänken, tillsammans med Ann-Mari Fineman, enhetschef IT-användning och tjänster inom Vinnova.

Programmet för Offentliga Rummet

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!