Publicerad: 18 maj 2017

Digital transformation av det offentliga Sverige

Det offentliga Sverige står inför en nödvändig digital transformation. Men vad krävs för att genomföra en sådan? Offentliga Rummet inleds med en diskussion mellan fyra aktörer som var och en har del av ansvaret.

Bilden föreställer fr.v Clas Olsson, Christina Henryson, Charlotte Brogren och Åsa Zetterberg

Clas Olsson, Christina Henrysson, Charlotte Brogren och Åsa Zetterberg

I panelen möter du fyra företrädare för organisationer med ansvar för den digitala transformationen i det offentliga Sverige: Christina Henryson, chef för Enheten för digital förvaltning på Finansdepartementet, Clas Olsson, generaldirektör för Ekonomistyrningsverket och Charlotte Brogren, generaldirektör för Vinnova samt Åsa Zetterberg, sektionschef SKL.

Hur ser de på utvecklingen? Vad kommer vara avgörande för att kunna dra fördel av den digitala transformationen? Och hur behöver vi samarbeta för ett bra resultat?

Missa inte paneldiskussionen i den stora biosalongen, onsdag den 31 maj kl. 10.20.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!