Offentliga Rummet logotyp
Publicerad: 14 maj 2018

Årets finalister till Guldlänken 2018

Årets finalister till Guldlänken 2018 är utsedda av juryn. Besökarna röstar fram vinnaren med hjälp av konferensappen under konferensens första dag 24 maj.

Kommunalförbundet Sydarkivera, Barnsam i Karlskrona kommun och Anmäl hinder från Göteborgs stad, är bidragen som hamnade i topp i finalen till Guldlänken 2018.

Kommunalförbundet Sydarkivera

Bild om hur Sydarkivera fungerar

Louise Wester har gjort bilden och Sydarkivera äger rättigheterna.

Den väsentliga nyttan av Sydarkivera ligger i den effektivisering och kvalitetssäkring som kommunalförbundet skapar genom att ge råd och stöd i information gällande alla typer av arkivfrågor, genom att tillhandahålla en fungerande e-arkivlösning samt möjligheten att också ta hand om centrala pappersarkiv hos medlemskommunerna vid behov. Arkivkompetens är en bristvara i många kommuner.

Föredrag av Mats Porsklev, Youtube

Artikel Blekinge Läns Tidning "Arkivet som klarar en atombomb"

Juryns motivering

"För att genom samverkan och ett tydligt fokus på användarnas behov av kunskap och kompetens ha skapat en ny form av infrastruktur inom ett område där digitaliseringen medför såväl stora möjligheter som utmaningar, och med nytta för och efterfrågan från många har kommunalförbundet Sydarkivera utsetts till finalist i Guldlänken 2018."

Barnsam, Karlskrona kommun

Barnsam visas på en läsplatta

BarnSam, ett digitalt stöd för uppföljningsmötet mellan barn och socialsekreterare. Metoden har tre beståndsdelar:

  1. samtalet samt digitaliserade versioner av
  2. ett livsfrågeformulär respektive
  3. en jag-i-centrum-tavla. Metoden bygger på ett salutogent perspektiv och KASAM-teorin och ska ge barnet/den unga en reell möjlighet att påverka sin livssituation och socialtjänsten kunskap om de placerade barnens och ungdomarnas känsla av sammanhang, anknytning och trygghet.

"Med appen Barnsam, barns sammanhang, tar Karlskronas socialtjänst uppföljningen av placerade barn in i framtiden." (Regeringskansliet Sociala barn- och ungdomsvården)

"Barnsam" (Karlskrona kommun)

Juryns motivering

"För att ha drivit förändring i en traditionstyngd sektor, så att man med hjälp av digitalisering och i innovationsdrivande samverkan med näringslivet skapat nya och nyttiga förutsättningar för relationen med en utsatt grupp, har BarnSam utsetts till finalist i Guldlänken 2018."

Appen Anmäl hinder, Göteborgs stad

Bild app enkelt avhjälpta

Enligt plan- och bygglagen har sedan 2001 kommunerna ansvar för att se till att enklare hinder som försvårar tillgängligheten i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser blir åtgärdade. Det är ett eftersatt område och en undersökning från Boverket visar att bara nio procent av landets kommuner anser sig ha tillräckliga resurser för att kolla så att lagen efterlevs. Appen är en lösning på detta.

Om appen "Anmäl hinder", Goteborgs stad

Mobilapp för anmälan av enkelt avhjälpta hinder (pdf, öppnas i eget fönster)

Juryns motivering

"För att genom appen Anmäl hinder erbjuda invånarna ett nytt sätt att utveckla och medskapa staden som tillgänglig för alla, med tydlig evidens för att en väl utformad digital lösning driver ökad delaktighet och intresse för att bidra i detta, samt för att ha skapat goda förutsättningar för spridning genom att ha valt att utveckla appen i öppen källkod har Göteborgs stad utsetts till finalist i Guldlänken 2018."

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!