Offentliga Rummet logotyp
Publicerad: 6 september 2016

Tre finalister till Guldlänken 2016

Guldlänkens jury har fattat beslut om tre finalister som presenterar sig under ett seminarium 26 maj på konferensen Offentliga Rummet.

Guldlänken, The Swedish eGovernment Awards, premierar innovativ förnyelse inom alla delar av offentlig verksamhet, i år med särskilt fokus på mod i förändringsarbetet. Bidragen innehåller en spännande provkarta på olika former av innovation inom det offentliga Sverige.

Bland alla nomineringar har vi mött en mycket stor variation av modigt och innovativt förändringsarbete inom alla olika delar av offentlig verksamhet.

I en första jurybedömning utsågs tio semifinalister (se nedan). Dessa har sedan lämnat kompletterande information. Guldlänkens jury har nu mer i detalj granskat förslag och lämnad information. Med glädje kan nu juryn för Guldlänken presentera nedanstående tre finalister.

Bandhagshemmet, Smartare möten, Stockholms stad

Bandhagshemmet, som drivs av Stockholms stad, är ett stödboende för män och kvinnor med beroendeproblematik och/eller psykiska funktionsnedsättningar. Genom ett samarbete med Funka, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa och KTH har man undersökt möjligheterna att använda modern teknik för att åstadkomma förbättringar.

De boende kan ha ända upp till 200 olika möten med olika offentliga funktioner per år, och tyvärr upplevs många av mötena som meningslösa eller ineffektiva. Inställda och dåligt genomförda möten leder till onödigt mänskligt lidande och till ineffektiv verksamhet. Även i övrigt finns många hinder i de boendes vardag som Bandhagshemmet och deras partners kreativt arbetar för att undanröja med nya metoder och verktyg.

Erfarenheterna utgör en bra grund för fortsatt utvecklingsarbete inom Stockholms stads socialtjänst. Om man lyckas undanröja en del hinder som har med juridik och attityder att göra så blir digitala möten och annat som man arbetar med en stor vinst för både för de boende, för socialtjänsten och för samhället.

Juryn ser ett stort mod hos de inblandade aktörerna när det gäller att ge sig på en utmanande och komplex problematik där man på mycket innovativa sätt använder olika digitala verktyg för att stödja dessa människor. Utvecklingen befinner sig fortfarande i ett relativt tidigt skede men de positiva effekterna är tydliga och juryn är övertygad om potentialen för fortsatt utveckling och spridning av lösningar som möter en stor samhällsutmaning.

Modersmål på entreprenad, Mikael Wiklund, Ådalsskolan i Kramfors

Den svenska skolan står inför många utmaningar samtidigt som det finns många möjligheter till utveckling i en digital kontext. En generell utmaning sedan lång tid handlar om hur man ska kunna klara av att hålla hög kvalitet på undervisning inom områden som samlar få elever utan att tvinga eleverna att åka långa sträckor för att bilda större grupper. Ett tydligt exempel är modersmålsundervisning i många olika språk, inte minst nu när vi har många nyanlända.

Kramfors är en liten kommun som i likhet med många andra har mycket svårt att möta behoven. Att inte erbjuda detta stöd är ett brott mot Skollagen. Samtidigt är det inte heller lagligt att köpa in fjärrundervisning på entreprenad från andra kommuner, vilket försätter rektorer i en omöjlig sits. I valet mellan att bryta mot den ena eller den andra lagen valde rektor Mikael Wiklund, med starkt stöd från kommunens politik och förvaltning, att stå på elevernas sida och erbjuda dem den undervisning de har rätt till genom att köpa in den digitalt från Uppsala Språkskola. För detta har han och Ådalsskolan fått utstå kritik från Skolinspektionen, men Mikael Wiklund och Kramfors har stått på sig och hållit ut. Nu kommer med all sannolikhet lagen att ändras vilket öppnar upp för fjärrundervisning av just modersmål och studiestöd på entreprenad.

Juryn ser detta som ett mycket konkret exempel på mod i offentlig verksamhetsutveckling. Det är också ett exempel som snabbt får effekter i hela landet och steg på en väg som också kan innebära förnyelse av andra områden inom utbildningsvärlden.

Innovationsloopen, Thomas Hartman, Region Västerbotten

Innovationsloopen kan kallas ett ekosystem för Innovation som handlar om nya sätt att producera samhällsnytta genom att inkludera medborgare i olika åldrar, företag, forskare, beslutsfattare och politiker. Innovationsloopen organiserar innovationsverksamhet på ett nytt sätt för att samskapa och sprida nytta i offentlig och publik-privat samhällsnyttig verksamhet med tyngdpunkt i den offentliga verksamheten.

Innovationsloopen drivs av Region Västerbotten under ledning av Thomas Hartman som håller samman och integrerar teori, politiska visioner och byråkratins realiteter i en integration med medborgare, offentlig sektor, forskare och samhällsaktörer i ett samskapande arbetssätt som blivit innovativt gränsöverskridande med digitalisering som en central del. Metoder och arbetssätt skapar tydliga resultat och de sprider sig nu i Sverige och även i Europa.

Juryn ser här ett stort mod när det gäller att utmana sedimenterade metoder, relationer och praktiker för att på effektiva sätt stimulera en innovativt, samskapande förnyelse av offentlig verksamhet. Särskilt spännande är det också att arbetssätten nu sprider sig i Sverige och Europa

Final och prisutdelning

Dessa tre finalister presenterar sig under ett seminarium 26 maj på konferensen Offentliga Rummet, som i år genomförs i Malmö. Senare samma dag utses vinnaren på en prisutdelning under ledning av statsrådet Ardalan Shekarabi.

Seminariet

Semifinalisterna

Juryn har haft ett svårt arbete med att välja ut de tre finalisterna bland väldigt många bra nomineringar. I den första omgången valde man ut följande tio semifinalister som alla är mycket inspirerande för en modig och innovativ förnyelse av offentlig verksamhet i Sverige:

  • API för styrelseändringar i bostadsrättsföreningar, Bolagsverket
  • Arena för lärande, Alingsås kommun,
  • Bandhagshemmet, Smartare möten, Stockholms stad
  • FamiljehemSverige.se, SKL och ett antal kommuner
  • Försäkringskassans nya tillgängliga webb
  • Hemspråk på entreprenad, Mikael Wiklund, Ådalsskolan i Kramfors
  • Innovationsloopen, Thomas Hartman, Region Västerbotten
  • Kokboksappen Matglad, Hushållningssällskapet Väst
  • Tillväxt och Tillsyn, från Rättviks kommun ut över landet
  • Vara digital, Mia Forsäng, Vara kommun

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!