Från prisutdelningen 2014: Prisutdelaren, IT-minister Anna-Karin Hatt tillsammans med vinnaren Joakim Jardenberg. (Foto: Viktoria Grännsjö.)

Guldlänken 2014:
Årets vinnare: Joakim Jardenberg!

Innovativa förändringar av offentlig verksamhet kräver modigt ledarskap och starka individer som vågar utmana gamla strukturer och arbetssätt. Guldlänken 2014 tilldelas den eller de personer som är katalysatorn eller lågan som sätter igång förändring och utveckling i en offentlig verksamhet. Efter ett öppet nominieringsförfarande beslutade juryn utse Joakim Jardenberg, inspiratör, förändringsagent, provokatör, entreprenör och kommunal förnyare.

Juryns motivering:
Under 20 år har Joakim Jardenberg arbetat inom många olika perspektiv på den digitala samhällsförändringen. Mest känd är han sannolikt som debattör, föreläsare och som en aktiv och engagerad deltagare i diskussionen över många olika digitala kanaler. Ständigt utmanande och ständigt idérik när det gäller att hitta nya vägar i en digital kontext. Han representerar ett sorts öppet, transparent och idéburet ledarskap som blir allt viktigare som ett kompletterande alternativ till traditionell organisationsledning. Han arbetar också som rådgivare i internetfrågor för stora börsbolag samt som entreprenör, idégivare och delägare i flera startups. Sedan en tid är han internetchef i Helsingborg och har bland annat alldeles nyligen introducerat en ny och kompletterande typ av kommunal hemsida med fokus på passion och känsla, snarare än på information. Dessutom producerad på ett sätt som är ovanligt i den kommunala världen; extremt snabbt, med väldigt liten budget och en liten intern arbetsgrupp. När Guldlänken från och med i år främst fokuserar individers betydelse som eldsjälar och som inspiratörer för att hitta nya vägar inom olika samhällssektorer ser vi i juryn Joakim Jardenberg som en alldeles utmärkt symbol för detta och som en värdig vinnare av Guldlänken 2014!

Guldlänken arrangeras av E-delegationen, Sveriges Kommuner och Landsting samt VINNOVA i samverkan med konferensen Offentliga Rummet.

Diskutera gärna Guldlänken på Facebook

Klicka här för inbjudan som PDF.

Aktuellt


Från nominering till prisutdelning

Nomineringar lämnas via webbplatsen. De ska vara inne senast 28 mars, 17.00. 

Juryn utser årets vinnare som presenteras på konferensen Offentliga Rummet 2014 i Karlstad, 20-22 maj. Själva prisutdelningen sker på kvällen 21 maj.

Offentliga Rummet

Offentliga Rummet är konferensen för utvecklingen av offentlig verksamhet i Sverige. 2014 genomförs konferensen 20-22 maj i Karlstad. Under konferensen delas Guldlänken 2014 ut. Information om Offentliga Rummet publiceras löpande på:

www.offentligarummet.se

 

 

 

Webbplatsen Guldlänken är baserad på EPiServer CMS och driftas av EPiServer Hosting.


Att förverkliga förändring
Erfarenheter från 500 Guldlänksprojekt

Med utgångspunkt i några av de cirka 500 projekt som under åren ansökt om att få vinna Guldlänken har VINNOVA, E-delegationen och Sveriges Kommuner och Landsting genomfört ett projekt för att undersöka de innovativa processerna. Vilka är de kriterier som kännetecknar en framgångsrik förändringsresa och vilka är hindren på vägen? Resultaten diskuterades på en konferensdag i Stockholm 6 februari. Under dagen presenterades också en film som berättar om en av dessa förändringsresor och en tidning som går igenom några av exemplen och som dessutom diskuterar några möjliga generaliseringar.

Konferensdagens workshop analyserade också olika hinder för förändring samt tog fram förslag på åtgärder och ansvariga för att undanröja dessa hinder.

Klicka här för en resultatrapport; vilka är de viktigaste hindren och vilka är åtgärderna?

Klicka här för att se filmen.

Klicka här för att hämta tidningen i PDF-format.

Några av presentationerna under konferensdagen:

Arbetsförmedlingen

Digitaliseringskommissionen och Regeringskansliet

Jordbruksverket

Riksantikvarieämbetet

Stockholms stad

 

Arrangörer av Guldlänken

Till Vinnova

E-delegationen


Till Sveriges kommuner och landsting

Guldlänken delas ut på