Guldlänken

Guldlänken, The Swedish eGovernment Awards, håller på att byta webbplats. På denna plats finns information om tidigare år. Information om Guldlänken 2015 hittar du på www.offentligarummet.se/guldlanken

Guldlänken arrangeras av Sveriges Kommuner och Landsting samt VINNOVA i samverkan med E-delegationen och konferensen Offentliga Rummet.

Diskutera gärna Guldlänken på Facebook

AktuelltAtt förverkliga förändring
Erfarenheter från 500 Guldlänksprojekt

Med utgångspunkt i några av de cirka 500 projekt som under åren ansökt om att få vinna Guldlänken har VINNOVA, E-delegationen och Sveriges Kommuner och Landsting genomfört ett projekt för att undersöka de innovativa processerna. Vilka är de kriterier som kännetecknar en framgångsrik förändringsresa och vilka är hindren på vägen? Resultaten diskuterades på en konferensdag i Stockholm 6 februari. Under dagen presenterades också en film som berättar om en av dessa förändringsresor och en tidning som går igenom några av exemplen och som dessutom diskuterar några möjliga generaliseringar.

Konferensdagens workshop analyserade också olika hinder för förändring samt tog fram förslag på åtgärder och ansvariga för att undanröja dessa hinder.

Klicka här för en resultatrapport; vilka är de viktigaste hindren och vilka är åtgärderna?

Klicka här för att se filmen.

Klicka här för att hämta tidningen i PDF-format.

Några av presentationerna under konferensdagen:

Arbetsförmedlingen

Digitaliseringskommissionen och Regeringskansliet

Jordbruksverket

Riksantikvarieämbetet

Stockholms stad

 

Arrangörer av Guldlänken

Till Vinnova

E-delegationen


Till Sveriges kommuner och landsting

Guldlänken delas ut på