Från prisutdelningen 2013: Prisutdelaren, statssekreterare Daniel Johansson (mitten), kunde gratulera de två vinnarna: Till vänster Mitt Skellefteå, Skellefteå kommun som representerades av Eva Karlberg och Per Dinborn samt till höger CommunityBase, Sundsvalls kommun i samarbete med Nordic Peak, som representerades av Monica Sjöqvist, Sundsvalls kommun samt Robert Olofsson och Mattias Hallin, Nordic Peak. (Foto: Eleonor Källner.)

Guldlänken 2014:
Utse årets offentliga innovatör!

Innovativa förändringar av offentlig verksamhet kräver modigt ledarskap och starka individer som vågar utmana gamla strukturer och arbetssätt. Guldlänken 2014 kommer att tilldelas den eller de personer som är katalysatorn eller lågan som sätter igång förändring och utveckling i en offentlig verksamhet.

I Guldlänkens historia har vi mött hundratals spännande exempel på innovativ förändring i landets offentliga verksamhet. Bakom nästan alla dessa exempel ser vi kreativa eldsjälar som driver förändring och som ser nya vägar för att lösa olika uppgifter. Ofta handlar det om förändring kopplad till någon form av digitalt stöd. Ofta handlar det om modiga människor som initierar en förändring som bryter mot invanda mönster. Alltid handlar det om nya vägar för att skapa en enklare, öppnare och/eller effektivare verksamhet.

För Guldlänken 2014 vill vi därför lyfta fram de personer som verkligen skapar skillnad i alla typer av offentlig verksamhet. Läs mer under Om Guldlänken.

Klicka här för att få en mall till din nominering.

Nomineringarna behandlas av en jury som väljer ut tre finalister. Dessa presenteras på konferensen Offentliga Rummet som i år genomförs i Karlstad 20-22 maj. Vinnaren koras och belönas vid en ceremoni på kvällen 21 maj.

Guldlänken arrangeras av E-delegationen, Sveriges Kommuner och Landsting samt VINNOVA i samverkan med konferensen Offentliga Rummet.

Diskutera gärna Guldlänken på Facebook

Klicka här för inbjudan som PDF.

Aktuellt


Från nominering till prisutdelning

Nomineringar lämnas via webbplatsen. De ska vara inne senast 28 mars, 17.00. 

Juryn väljer ut tre finalister. Finalisterna presenteras i slutet av april.

20-22 maj genomförs konferensen Offentliga Rummet 2014 i Karlstad. Samtliga finalister får möjlighet att presentera sin verksamhet under seminarier 21 maj. Samma dag utses vinnaren av Guldlänken 2014.

Offentliga Rummet

Offentliga Rummet är konferensen för utvecklingen av offentlig verksamhet i Sverige. 2014 genomförs konferensen 20-22 maj i Karlstad. Under konferensen delas Guldlänken 2014 ut. Information om Offentliga Rummet publiceras löpande på:

www.offentligarummet.se

 

 

 

Webbplatsen Guldlänken är baserad på EPiServer CMS och driftas av EPiServer Hosting.


Att förverkliga förändring
Erfarenheter från 500 Guldlänksprojekt

Med utgångspunkt i några av de cirka 500 projekt som under åren ansökt om att få vinna Guldlänken har VINNOVA, E-delegationen och Sveriges Kommuner och Landsting genomfört ett projekt för att undersöka de innovativa processerna. Vilka är de kriterier som kännetecknar en framgångsrik förändringsresa och vilka är hindren på vägen? Resultaten diskuterades på en konferensdag i Stockholm 6 februari. Under dagen presenterades också en film som berättar om en av dessa förändringsresor och en tidning som går igenom några av exemplen och som dessutom diskuterar några möjliga generaliseringar.

Konferensdagens workshop analyserade också olika hinder för förändring samt tog fram förslag på åtgärder och ansvariga för att undanröja dessa hinder.

Klicka här för en resultatrapport; vilka är de viktigaste hindren och vilka är åtgärderna?

Klicka här för att se filmen.

Klicka här för att hämta tidningen i PDF-format.

Några av presentationerna under konferensdagen:

Arbetsförmedlingen

Digitaliseringskommissionen och Regeringskansliet

Jordbruksverket

Riksantikvarieämbetet

Stockholms stad

 

Arrangörer av Guldlänken

Till Vinnova

E-delegationen


Till Sveriges kommuner och landsting

Guldlänken delas ut på