Offentliga Rummet logotyp
Publicerad: 20 mars 2018

Guldlänken 2018

Utmärkelsen Guldlänken 2018 premierar innovationer i offentlig verksamhet med påvisade effekter. Bidraget ska även ha en potential för spridning till andra offentliga verksamheter/platser. Nomineringstiden är nu avslutad. Priset delas ut på Offentliga Rummet den 24 maj.

Logotyp guldlänken

Kriterier för Guldlänken 2018

  • De nominerade ska vara delar eller hela verksamheter inom kommuner, landsting, regioner eller myndigheter.

Bidraget bedöms utifrån att

  • ha gett påvisbar effekt för medborgare och/eller verksamheten
  • ha potential för spridning till andra offentliga verksamheter/platser
  • ha utvecklats i samverkan.

Om Guldlänken

Guldlänken har funnits sedan 1999 och premierar och stimulerar den mest innovativa förvaltningsutvecklingen inom det offentliga Sverige. Arrangörer av Guldlänken 2018 är Sveriges Kommuner och Landsting, Vinnova, staten genom Regeringskansliet och eSam samt konferensen Offentliga Rummet.

Sveriges kommuner, landsting, regioner och myndigheter står inför utmaningar som kräver nya arbetssätt och lösningar för att kunna skapa en smartare välfärd. Här är digitaliseringen en viktig möjliggörare. Utmärkelsen Guldlänken bidrar till större genomslag för nya initiativ och lösningar som ger påvisade positiva effekter för medborgare och/eller medarbetare. Ambitionen är att medverka till att öka spridningen av framgångsrika innovativa lösningar och praktiker som redan finns.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!